Inici | Serveis | L'equip | Contacte
 


Area

Mercantil
Contractació

- Precontracte i opció de compra

- Contractació comercial: distribució, franquícia, comissió i agència

- Contractes de prestació de serveis professionals i industrials

- Contractes d'obra i clau en mà

- Contractes de Transport i Logística

- Cessions de contractes i subcontractació

- Constitució de garanties: avals i fiances, hipoteques

- Termes i Condicions Generals de Contractació

- Contractes de col·laboració i associació, d'àmbit nacional o internacional

- Contractes de Llicència

- Contractes d'obra multimèdia

- Contractes d'arrendament mercantil

- Contractes de publicitat

- Contractes d'informàtica: software i hardware

- Propietat Industrial: Patents i Marques

- Propietat Intel·lectual

Societari

- Constitució de tot tipus de societats: Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada

- Constitució d'associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre

- Acords i pactes d'accionistes, acords de sindicació, modificacions estatutàries, augments i reduccions de capital

- Assessorament als òrgans socials

- Elaboració de codis de conducta interns i protocol familiar

- Responsabilitat d'Administradors

- Actes, acords socials i altres documents societaris

- Fallides i Suspensions de Pagaments; Concurs de Creditors

- Due Diligence legal

Fusions i Adquisicions

- Adquisició i venda d'entitats en les seves diverses modalitats i acords accessoris

- Adquisició i venda de branques d'activitat i d'actius

- Reestructuracions de grups empresarials

- Fusions, escissions, dissolucions i liquidacions de tot tipus de societats

- Acords entre inversors, deutors i creditors

- Joint-ventures, consorcis, aliances estratègiques i altres formes d'associació, nacionals i internacionals

- Due Diligences en processos d'adquisició


  © 2006 Bufete de Mora   Avís Legal
 Barcelona i Girona - Tel: +34 93 215 30 04 - info@bufetedemora.com